Wij staan voor u klaar

Tarieven

Verzekerde zorg - Basisverzekering

Wij bieden Mond-, Kaak- en Aangezicht chirurgische ingrepen aan welke over het algemeen onder de basisverzekering vallen (verzekerde zorg). Voorbeeld hiervan zijn verwijderen van tanden en (verstands-)kiezen, plaatsen van implantaten voor een klikgebit, pijnklachten (abcessen, afgebroken tanden of kiezen, kaakgewrichtsklachten), wortelpuntbehandelingen, behandeling van kinderen.

Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico €385,-. Het kan zijn dat u een vrijwillig hoger eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar. Het kan ook zijn dat u al (een deel) van uw eigen risico verbruikt heeft aan andere zorg, u betaalt dan nooit meer dan €385,- (of hoger als u hoger heeft afgesproken met uw verzekeraar).

MKA Kliniek Hofstad heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract waardoor mogelijk een eigen bijdrage berekend wordt. Indien uw verzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten, dan betaalt u bij ons ook niet meer dan bij een instelling met wie uw verzekeraar wel zorgcontracten heeft zoals het ziekenhuis. Bij ons hoeft u namelijk uw eigen bijdrage niet te betalen. Lees verder voor meer informatie.

Onverzekerde zorg

Wij bieden ook Mond-, Kaak- en Aangezicht chirurgische ingrepen welke niet onder de basisverzekering vallen (onverzekerde zorg). Voorbeelden hiervan zijn implantaten (anders dan voor klikgebit) en tandvleesbehandelingen.

Wij zullen dit altijd bij u aangeven en een begroting maken van de te verwachten kosten. Wij zullen deze behandelingen pas bij u uitvoeren na akkoord op deze begroting.

Het kan zijn dat u door middel van uw aanvullende zorg- of tandartsverzekering alsnog recht heeft op vergoeding van (een deel) van deze behandelingen zodat u niet alles zelf hoeft te betalen van deze onverzekerde zorg. Wij verzoeken facturen van onverzekerde zorg direct per pin na behandeling bij ons af te rekenen.

Machtiging

Voor sommige behandelingen dient uw zorgverzekeraar een machtiging af te geven voordat wij over kunnen gaan tot behandeling (tenzij u alles zelf wenst te betalen, dan kunnen wij u altijd behandelen). Voorbeeld hiervan is implantaten voor een klikgebit. Wij vragen deze machtiging na uw akkoord voor u aan. Indien nodig en waar mogelijk helpen wij ook uw eigen tandarts met de machtiging voor het klikgebit zelf.

Als u twijfelt of iets verzekerde of onverzekerde zorg is en/of een machtiging aangevraagd dient te worden; belt u ons dan gerust op.

Tarievenlijst

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Als u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde, krijgt u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over vergoedingen. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u op:

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/

Klik hier voor de tarievenlijst 2024, vastgesteld door de NZa.

Uw factuur

Wij besteden ons factureringsproces uit aan Infomedics. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten op het aanbieden van de beste zorg voor u. Kijkt u voor meer informatie over Infomedics op www.infomedics.nl.

Eigen bijdrage voor verzekerde zorg

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten een eigen bijdrage betalen. MKA Kliniek Hofstad heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Wij willen niet dat u deze eigen bijdrage zelf betaalt en zullen deze aan u terugbetalen.

Dit traject kan op twee manieren verlopen.

1. Infomedics kan de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen en uw zorgverzekeraar koppelt exact naar Infomedics terug wat uw eigen bijdrage is, bijvoorbeeld bij VGZ. Wij zullen dan automatisch uw eigen bijdrage stopzetten zodat u hier geen verder omkijken naar heeft.

Soms moet u nog een deel van uw eigen risico betalen, hiervoor ontvangt u een nota van uw zorgverzekeraar.

2. Infomedics kan de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar en/of uw zorgverzekeraar vergoedt niet alles. U krijgt dan de nota van uw behandeling via Infomedics. Deze dient u ZELF in bij uw verzekeraar. Doe dit met spoed. Van uw zorgverzekeraar krijgt u een afrekening waarop staat hoeveel uw eigen bijdrage is. U doet vervolgens het volgende: u betaalt de factuur minus uw eigen bijdrage aan Infomedics en stuurt ons via info@mkakliniekhofstad.nl een foto of scan van de afrekening van uw zorgverzekeraar.

Wij controleren of er inderdaad sprake is van uw eigen bijdrage én of de rest van de factuur aan Infomedics is betaald. Indien alles klopt, zullen wij via Infomedics uw eigen bijdrage kwijtschelden.

Let op: u dient dit binnen drie weken na ontvangst van de factuur van Infomedics bij ons aangeleverd te hebben, anders vervalt deze regeling. Daarom moet u zo snel mogelijk de originele nota indienen bij uw zorgverzekeraar.

Let op: u dient zich altijd aan de betalingstermijnen van Infomedics te houden anders worden er extra kosten door Infomedics berekend. Dit staat ook op uw nota vermeld.

Heeft u problemen met betalen en/of vragen met betrekking tot deze regeling, neemt u dan contact met ons op.

Let op: wij vergoeden alleen uw eventuele eigen bijdrage, niet uw eventuele eigen risico (die zou u sowieso kwijt zijn, ook bij een ziekenhuis of kliniek waar uw zorgverzekeraar wel een zorgcontract me heeft).

Vragen

Facturen: neem contact op met Infomedics via 036 – 2031900

Overige vragen: neem contact op met ons via 070 – 3684141

Tarievenlijst

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Als u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde, krijgt u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over vergoedingen. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u op:

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/

Bij ons worden uw nota’s op twee manieren verzorgd: of wij declareren deze direct naar uw verzekering of wij declareren rechtstreeks aan u via declaratiebureau Infomedics

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online! 

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics? 
 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Verzekeringstips

Een deel van de zorg die tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen leveren valt onder de basisverzekering. Zo worden tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten. Tandartskosten voor kinderen vallen ook niet onder het eigen risico.

Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel van de behandelingen van de tandarts vergoed vanuit de basisverzekering, waaronder klik- en kunstgebitten. U kunt er daarom voor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Of u zich aanvullend wilt verzekeren, en zo ja hoe uitgebreid, bepaalt u natuurlijk zelf.

Wilt u meer informatie over hoe het zit met de tandarts en verzekeringen?
Contactgegevens

Openingstijden