Wij staan voor u klaar

Klachtenprocedure

Voorbereiding op uw bezoek bij MKA Kliniek Hofstad

Binnen MKA Kliniek Hofstad zijn wij steeds bezig de kwaliteit van onze werkzaamheden te verbeteren. Onze specialisten, behandelaars, alle assistenten en medewerkers werken zorgvuldig, toch kunnen door ons behandelings- of benaderingsfouten gemaakt worden. Soms maken wij fouten terwijl wij dat zelf niet opmerken. Graag willen wij dat weten. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure ingesteld.

Problemen zijn er om opgelost te worden en klachten moeten serieus genomen worden. Zo kunnen wij een goede verstandhouding zorgverlener/patiënt waarborgen. Doordat u uw ervaring met ons deelt, kunnen wij binnen onze organisatie maatregelen treffen.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

 • De werkwijze van de organisatie
 • De door u behandelend tandarts of behandelaar
 • De werkwijze van de assistente en /of onze receptie
 • De werkwijze van de directie c.q. het management


Uw klacht wordt eerst intern besproken en behandeld. Komen we naar ieders tevredenheid niet tot een gedegen oplossing, dan kunt u vervolgens uw klacht extern indienen. Uw klacht dient altijd schriftelijk te worden ingediend.

De procedure voor het verwerken van uw klacht:

 • Bent u niet tevreden? Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de receptie, zodat de chirurg tijd voor u kan maken. Wij zullen de klacht dan proberen intern op te lossen.
 • Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze kliniek bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
 • Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit? Wij zijn aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Wij kunnen u helpen daar een klacht in te dienen.

  Indien u wenst kan u onze uitgebreide klachtenprocedure opvragen bij onze balie.


Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Zorggeschil. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website https://zorggeschil.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

 • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
 • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
 • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.
Contactgegevens

Openingstijden